OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O Slovanoch a Veľkej Morave

Z histórie Slovanov

 Z histórie Slovanov a Veľkej Moravy

 

V priebehu 4. storočia nášho letopočtu došlo k jednému z najmasovejších sťahovaní národov v histórii. Niekedy v roku 375 vpadli do Európy bojovní Huni. Na bojové ťaženie ich viedol obávaný náčelník Atila, prezývaný aj "bič boží". Do pohybu sa dalo celé vtedajšie obyvateľstvo Európy (pozri obrázok).

Medzi nimi boli i starí Slovania. Rozdelili sa na 3 vetvy (pozri obr.): východných, západných a južných.

Slovania a ich pôvod je dodnes nejasný. Predpokladá sa, že pravlasť Slovanov sa nachádzala medzi riekami Dneper a Visla. Dokonca mali Slovania viacero pomenovaní. Nazývali ich SLOVENI, ANTI, VENEDI, SKLAVINI a ďal.

Niekedy koncom 5. a začiatkom 6. storočia sa na našom území usadil jeden zo slovanských kmeňov (Slovenov). Ledva sa stihli v novej krajine usadiť, už ich pokojný život narušili bojovné kmene kočovníkov, Avarov. V snahe vymaniť sa spod ich nadvlády a zbaviť sa nepríjemných nájazdov týchto krutých bojovníkov vytvorili Slovania historicky prvý ("štát") kmeňový zväz Slovanov - SAMOVU RÍŠU.

 


 

 

SAMOVA RÍŠA

V priebehu rokov 623 a 624 zorganizovali Slovania povstavnie proti Avarom. Počas tohto povstania sa na stranu Slovanov postavil istý franský kupec, ktorý sa živil aj predávaním zbraní . Volal sa SAMO. Tento "díler zbraní" pomohol Slovanom poraziť Avarov. Slovania si ho preto zvolili za svojho kráľa (vodcu). Takto vznikla prvá slovanská ríša skôr známa ako SAMOVA RÍŠA. Samo vládol Slovanom 35 rokov. Počas nich nadobro porazil nielen Avarov, ale aj franského kráľa DAGOBERTA I., ktorý v roku 631 napadol Samovu ríšu. Po Samovej smrti sa naša prvá ríša rozpadla.

 

 


 

VEĽKÁ MORAVA