OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O Slovanoch a Veľkej Morave

Zaujímavosti

Zaujímavosti

 

SPÔSOB ŽIVOTA A SPOLOČENSKÉ POMERY SLOVANOV:

Slovania žijúci na našom území žili v menších osadách. Stavali si zemnice - domy so sedlovou strechou, čiastočne zahĺbené do zeme. V streche domu sa nachádzal otvor, ktorým odvádzali dym z pece.  Zariadenie domov bolo veľmi skromné. Okrem pece mali v domoch drevené lavice, na ktorých sedeli aj spali, pracovné nástroje a kuchynské riady (z hliny). V domoch väčšinou spolu s ľuďmi žili aj zvieratá (vytvárali teplo a ľudia ich zároveň chránili pred predátormi).

Naši predkovia boli výbornými roľníkmi a remeselníkmi. Svoju keramiku vyrábali ručne, bez použitia hrnčiarskeho kruhu. Pozrite si ako to asi vyzeralo: slovanská keramika.

NÁBOŽENSTVO STARÝCH SLOVANOV:

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

ZDROJE:

LUKAČKA, J. a kol.: Dejepis pre 7. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 978-80-10-02061-4